​​​​​​​​Агенција за банкарство Републике Српске​

Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске

Агенција за високо образовање Републике Српске

Агенција за осигурање Републике Српске​

Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике Српске​

​Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске​

​Архив Републике Српске

Бањалучка берза а.д. Бања Лука​

Електропривреда Републике Српске

Завод за образовање одраслих Републике Српске

ЈПШ "Шуме Републике Српске"​

ЈУ "Воде Српске"​

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске

ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Републике Српске​

Комисија за концесије Републике Српске

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу 

Министарство привреде и предузетништва​

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Министарство здравља и социјалне заштите

Министарство енергетике и рударства

Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Министарство породице, омладине и спорта

Министарство правде​

Министарство просвјете и културе 

Министарство рада и борачко - инвалидске заштите

Министарство саобраћаја и веза

Министарство трговине и туризма

Министарство унутрашњих послова

Министарство управе и локалне самоуправе

Министарство финансија

Пореска управа Републике Српске

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске

Републички педагошки завод​

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске

Републичка управа за игре на срећу Републике Српске

Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске

Републички завод за стандардизацију и метрологију​ 

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске

Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука​

Привредна комора Републике Српске