​​​Законски прописи:​

        -Закон о услугама ("Службени гласник Републике Српске", број 89/13)

       - Закон о класификацији дјелатности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 66/13)


Подзаконски прописи:

    ​ - Уредба о евиденцији, анализи, испитивању и процјени процедура и формалности за пословање у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 84/18)

       - Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 08/14) ​​

 ​      - Одлука о спровођењу процеса процјене утицаја прописа у поступку израде прописа​ ("Службени гласник Републици Српској", број 56/15)​​ 


Обрасци:

Образац за пријаву или промјену података о условима, процедурама и формалностима за пословање у Републици Српској (ОБРАЗАЦ 1)

Образац за оцјену процедура и формалности (ОБРАЗАЦ 2)

Образац о спровођењу скраћеног ПУП-а у припреми и изради нацрта/приједлога прописа