​​​​​​Законски прописи:​

      Закон о услугама ("Службени гласник Републике Српске", број 89/13)

      Закон о класификацији дјелатности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 66/13)


Подзаконски прописи:

   Уредба о евиденцији, анализи, испитивању и процјени процедура и формалности за пословање у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 84/18)

     Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 08/14) ​​

 ​    Одлука о спровођењу процеса процјене утицаја прописа у поступку израде прописа ("Службени гласник Републике Српске", број 21/19)

            Одлука о процјени утицаја прописа

     Пословник о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 123/18)

​Обрасци:

Образац за пријаву или промјену података о условима, процедурама и формалностима за пословање у Републици Српској (ОБРАЗАЦ 1)

Образац за оцјену процедура и формалности (ОБРАЗАЦ 2)

 Образац о спровођењу скраћеног ПУП-а у припреми и изради нацрта/приједлога прописа

​        Образац 1.  процјене утицаја нацрта/приједлога закона