​​​​​​Законски прописи:​

      Закон о услугама ("Службени гласник Републике Српске", број 89/13)

      Закон о класификацији дјелатности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 66/13)


Подзаконски прописи:

   Уредба о евиденцији, анализи, испитивању и процјени процедура и формалности за пословање у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 84/18)

     Уредба о класификацији дјелатности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 08/14) ​​

     Пословник о раду Владе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 123/18)

Одлука о процјени утицаја прописа ("Службени гласник Републике Српске", број 08/23)​

Одлука о реализацији Пројекта оптимизације административних процедура и формалности ("Службени гласник Републике Српске", број 32/21)​​

​Обрасци:

Образац за пријаву или промјену података о условима, процедурама и формалностима за пословање у Републици Српској (ОБРАЗАЦ 1)

Образац за оцјену процедура и формалности (ОБРАЗАЦ 2)

​​        Образац 1.  процјене утицаја нацрта/приједлога закона